BASSD SCHO!

wos regst di auf?
mia is des wuaschd
oiwei des gschiß
a so a schmarrn!

wos wui i macha?
du hosd koa schaas
ois nua bschiß –
leckts mi am orsch!

bassd scho!